Basudev Mohapatra Smaraki Mahavidyalaya, Talagaon, Jagatsinghpur